Stěhování těžkých břemen


Zajišťujeme odborné a spolehlivé přestěhování těžkých břemen jako jsou trezory, klavíry či pianina jako i těžkých kusů nábytku nad 100 kg.Těžká břemena mají speciální sazby:

Váha Základní cena Příplatek za patro Hodinová sazba za 2 pracovníky
100 – 199 kg 1100 Kč 200 Kč 500 Kč
200 – 299 kg 1700 Kč 250 Kč 500 Kč
300 – 399 kg 2900 Kč 300 Kč 500 Kč
400 – 500 kg Nad 400 kg se cena stanovuje dohodou. Donáška každých 15 metrů se počítá jako jedno patro.