Stěhování domácností


Čeká vás stěhování do nového bytu, a nevíte, čím začít? Nemusíte se obávat!
JSME PŘIPRAVENI SE POSTARAT O VŠE, CO JE SE STĚHOVÁNÍM SPOJENÉ!

Pracujeme 24 hodin denně, o víkendech i o svátcích, abyste si nemuseli brát na stěhování dovolenou.


Jak nás kontaktovat? Spojte se s naším dispečerem na bezplatné telefonní lince nebo pošlete váš požadavek mailem s vyplněním nezávazného formuláře.

Neprodleně se s vámi spojíme, vyslechneme vaše přání a odpovíme na dotazy. Dále se s vámi domluvíme, kdy na místo stěhování přijede náš odborník – po Praze bezplatně!

Doporučujeme vám, abyste si sepsali seznam stěhovaných věcí. To umožní přesné stanovení objemu nezbytných prací. Během prohlídky náš zkušený odborník provede:

- seznámení se zvláštnostmi prostorů, ze kterých se věci budou stěhovat, kam budou odstěhovány, zda je v místě výtah, v opačném případě prohlédne schodiště a další přístupové cesty;

- seznámení s množstvím převážených věcí, zohlednění konkrétních specifik s vystěhováním a nastěhováním i určení potřebného množství pracovníků, kteří budou vaše věci stěhovat; doporučení velikosti stěhovacího vozu;

- posouzení nutnosti našich služeb rozebrání a smontování nábytku, balení (je možné provést například už den předem), skladování a odvoz nepotřebných věcí na sběrný dvůr.

Dále nabízíme svou pomoc s úpravami prostorů – provedení stavebních prací včetně malování.

Všechny vaše stěhované věci i prostory jsou automaticky pojištěny!

Na závěr prohlídky náš odborník vypočítá čas nezbytný k provedení prací, nabídne vám detailní plán stěhování a stanoví cenu.

Stěhování si můžete objednat přímo u našeho odborníka, nebo se spojit s naším dispečerem.