Vyklízecí služby


Zajišťujeme kompletní vyklízení bytových, sklepních i půdních prostor.Zařizujeme i vyklízení nebytových prostor a bytů po zesnulých. Naši zkušení pracovníci odpad zavezou do nejbližšího sběrného dvora od Vašeho bydliště, aby Vaše náklady byly co nejnižší.

Dále zabezpečujeme ekologickou likvidaci nebezpečných předmětů, jako např. Lednic, TV, počítačů aj.