Naše služby

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI STĚHOVÁNÍ.

Stěhování domácností

Čeká vás stěhování do nového bytu či domu, a nevíte, čím začít? Nemusíte se obávat! Jsme připraveni se postarat o vše, co je se stěhováním spojené! Pracujeme 24 hodin denně, o víkendech i o svátcích, abyste si nemuseli brát na stěhování dovolenou.

Před stěhováním vám doporučujeme, abyste si sepsali seznam stěhovaných věcí. To umožní přesné stanovení objemu nezbytných prací.

Během prohlídky náš zkušený odborník provede:

1. Seznámení se zvláštnostmi prostorů, ze kterých se věci budou stěhovat, kam budou odstěhovány, zda je v místě výtah, v opačném případě prohlédne schodiště a další přístupové cesty.

2. Seznámení s množstvím převážených věcí, zohlednění konkrétních specifik s vystěhováním a nastěhováním i určení potřebného množství pracovníků, kteří budou vaše věci stěhovat; doporučení velikosti stěhovacího vozu.

3. Posouzení nutnosti našich dalších služeb: Montáž a demontáž nábytku, rozebrání a smontování nábytku, balení (je možné provést například už den předem), skladování případně odvoz nepotřebného nábytku na sběrný dvůr.

Všechny vaše stěhované věci i prostory jsou automaticky pojištěny! Na závěr prohlídky náš odborník vypočítá čas nezbytný k provedení prací, nabídne vám detailní plán stěhování a stanoví cenu.


Stěhování firem

Provádíme stěhování kanceláří, velkých společností, skladů i výrobních provozů v jakoukoli dobu – i večer, o víkendu či ve svátek tak, aby nebyl narušen chod vaší firmy. Postaráme se o to, aby jste mohli co nejrychleji začít pracovat na novém místě.

Bezprostředně před stěhováním naši vyškolení pracovníci odpojí počítačovou techniku, rozmontují nábytek, vše pečlivě zabalí do speciálních balících materiálů a označí. To urychlí bezproblémové fungovaní vaší firmy na novém místě. Můžeme také zabalit vaše firemní dokumenty a ty nepotřebné skartovat. Dále zabezpečujeme ekologickou likvidaci kancelářského zařízení a výpočetní techniky.Vždy vycházíme vstříc přáním zákazníka. Jsme připraveni se postarat o vše, co je spojené se stěhováním vaší firmy!


DALŠÍ SLUŽBY


Těžká břemena

Zajišťujeme odborné a spolehlivé přestěhování těžkých břemen jako jsou trezory, klavíry či piana i dalších těžkých kusů nábytku nad 100 kg.


Montáž a demontáž nábytku

Provádíme odbornou montáž a demontáž nábytku, kuchyňských linek i celých kanceláří. S námi se nemusíte bát, že při demontáži či montáži bude váš nábytek poškozen! Naši pracovníci jsou navíc vybaveni kvalitním nářadím, aby mohli provést bezchybnou montáž či demnotáž přesně dle vašich požadavků a přání.

Drobné demontáže a montáže vašeho nábytku jsou již zahrnuty v ceně náklady a vykládky! Ve složitějších případech jsou ceny v sazbě 350 Kč/hod. za 1 pracovníka.


Odvoz do sběrných dvorů

Zajistíme pro vás také odvoz nepotřebných prědmětů či odpadu do sběrných dvorů po celé Praze!